Aýalölän we Kirpiöýi bagy - howa maglumatlary 


Indiki sagatlar we ýakyn günler üçin gündelik howa maglumaty


Temperaturanyň, çyglylygyň we bulutlylygyň gündelik maglumaty


Ýel - ugur we tizlik 


Howanyň çyglylygy, atmosfera basyşy, ýagyş we beýleki meteorologiki maglumatlar - ýedi gün öňünden bir sagatlyk tertipde (kompýuter) ýa-da 3 sagatlyk tertipde (planşet, mobil telefon)    


читать на русском